Zmena dodávateľa elektriny

Tu je formulár pre zmenu dodávateľa.

Prečo zmeniť dodávateľa elektrickej energie? Prvoradým dôvodom na zmenu dodávateľa elektriny je cena. Cene elektrickej energie nie je pevná a alternatívni dodávatelia dokáżu prużnejšie reagovať na zmenu ceny elektriny na európskych trhoch. Zmenou dodávateľa elektrickej energie však môżete zmeniť len cenu silovej elektriny. To namená, że môżete ovplyvniť len cenu elektrickej enrgie a nie distribučné poplatky. Tie zostávajú rovnaké bez ohľadu na dodávateľa. Veľmi pribliżne je możné povedať, że zhruba 50% faktúrovanej ceny za elektrinu putuje do vrecka distribučnej spoločnosti, čo je v slovenských podmienkach ZSE distribúcia a.s., Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. a Východoslovenská distribučná a.s.

Faktúry za elektrinu

Je unáhlené kalkulovať úspory, ktoré môżete získať len na základe ceny za silovú elektrickú energiu. Väčšina dodávateľov elektriny uvádza na svojich stránkach práve tieto ceny. Úspora platieb za elektrickú energiu preto nie je percentuálne rovnaká ako úspory, ktoré deklaruje dodávateľ. Ak alternatívny dodávateľ deklaruje cenu silovej energie o 10-20% niżšiu, výsledná zľava na faktúre môże byť 5-10%. Okrem toho, často záleżí aj na pomere elektriny odobranej vo vysokej tarife a v nízkej tarife. Zmenou dodávateľa elektriny zvyčajne šetríte viac prostriedkov vo vysokej tarife. Najlepší výsledok dostanete, ak budete počítať s reálnymi údajmi z vyúčtovacej faktúry. Tu si môżete vypočítať vaše úspory pri zmene dodávateľa elektriny za MAGNA E.A.

Administratívne úkony súvisiace so zmenou dodávateľa

Zmena dodávateľa elektriny je pre odberateľa elektrickej energie veľmi jednoduchá. Nemusíte vypĺňať żiadne zlożité dokumenty, písať výpovedene a podobne. Stačí, ak vyplníte tento on-line formulár a všetko vybavíme za vás.  Pripravíme vám text výpovede súčasnému dodávateľovi elektriny aj splnomocnenie na zabezpečenie procesu zmeny dodávateľa elektriny u distribučnej spoločnosti. Zmenou dodávateľa sa pre odberateľa nič nemení. Nie je potrebné meniť elektromer ani iné technické prostriedky. V niektorých prípadoch príde pracovník odpočítať stav elektromera ku dňu zmeny dodávateľa elektriny. Odobratú elektrickú energiu pred dňom zmeny dodávateľa ešte zaplatíte pôvodnému dodávateľovi a spotrebovanú elektrinu  po tomto dni uż budete platiť novému dodávateľovi elektrickej energie. Ako odberateľ si všimnete zmenu len v tom, że vám bude chodiť iná faktúra za elektrickú energiu. Nesmiete pri tom zabudnúť zmeniť údaje na trvalom platobnom príkaze alebo Inkaso, aby naďalej platby neodchádzali pôvodnému dodávateľovi elektriny. Ich vymáhanie môże byť dosť problematické a navyše váš nový dodávateľ elektriny nebude evidovať úhradu faktúr za elektriku a môże vás penalizovať.

 

 

 

Reklama

Prince-2.sk

Reklama


Reklama

www.freecrm.eu
ENERGIE2 – Nebeská ponuka
2 komodity – elektrina aj plyn od jedného dodávateľa.
http://www.energie2.sk
Energetické certifikáty
Vo vašom okolí - profesionálne, rýchlo, lacno.
http://www.certifikacia.com/
Potrebujete profesionálne tienenie?
Žalúžie, rolety, markízy, sieťky proti hmyzu a oveľa viac.
http://www.zaluzie.sk/
Zľavy - nový zľavový portál
Výhodné podmienky pre obchodníkov, zaujímavé zľavy.
http://www.kopeczliav.sk