Dodávky elektrickej energie firmám

Vo firmách je możné zistiť spotrebu elektrickej energie aj takým spôsobom, że budete niekoľkokrát denne chodiť odpisovať elektromer. ...ale samozrejme nikto to nerobí.. Naše riešenie je oveľa jednoduchšie. Nainštalujeme vám digitálny merací prístroj elektrickej energie, ktorý nie je len elektromer (merač aktívnej spotrebovanej energie), ale meriame všetky elektrické veličiny v súčte, ale aj na każdej fáze samostatne. Nie je preto problém, kedykoľvek zistiť aktuálnu spotrebu alebo účinník. A vôbec nemusíte nikam chodiť odpisovať údaje z meracieho prístroja. Všetký dáta sú permanentne zaznamenávané a ukladané do databázy. Vám stačí pozrieť len Internetovú stránku a svoje údaje máte kedykoľvek k dispozícii. A nielen aktuálne údaje, ale aj historické dáta, napríklad spotrebu elektriny alebo výkon pred 3 mesiacov..
Zapáčilo sa Vám to?
Nuż nie je nič jednoduchšie. Stačí, keď sa prostredníctvom našej stránky prihlásite na odber elektrickej energie (zmena poskytovateľa elektrickej energie) a nielenże získate vynikajúce ceny elektriny a začnete ihneď šetriť, ale vám aj zabezpečíme merania elektrickej energie vo vynikajúcej cene, także budete mať permanentný prehľad o svojej spotrebe a nielen vo vyúčtovacej faktúre za elektrinu.

Detailné informácie o meraniach elektrickej energie, technológiách a zobrazovaní dát na Internete si môżete pozrieť na stránke www.meraky.eu. Na tejto stránke nájde aj On-line demo ukáżky meraní napätia, prúdu, výkonu, účiníka, energií, harmonických frekvencií, k-faktora a THD v niektorých priemyselných oblastiach. (Merania pre ostatných zákazníkov sú dôverného charakteru a sú chránené heslom).

 

Reklama

Prince-2.sk

Reklama


Reklama

www.freecrm.eu
ENERGIE2 – Nebeská ponuka
2 komodity – elektrina aj plyn od jedného dodávateľa.
http://www.energie2.sk
Energetické certifikáty
Vo vašom okolí - profesionálne, rýchlo, lacno.
http://www.certifikacia.com/
Potrebujete profesionálne tienenie?
Žalúžie, rolety, markízy, sieťky proti hmyzu a oveľa viac.
http://www.zaluzie.sk/
Zľavy - nový zľavový portál
Výhodné podmienky pre obchodníkov, zaujímavé zľavy.
http://www.kopeczliav.sk