Tepelné elektrárne

Tepelné elektrárne vyużívajú tepelnú energiu zo spaľovania paliva. Zvyčajne sú to parné elektrárne, kde sa vyużíva tlak pary v parných turbínach a premena točivého momentu turbíny na elektrickú energiu. Ako palivo sa v tepelných elektrárňach vyużíva uhlie (od toho je zastaraný názov uhoľné elektrárne), plyn alebo mazut. (V uhoľných elektrárňach sa zvyčajne spaľuje nekvalitné uhlie, ktoré nemá ďalšie vyużitie v priemysle. Spaľovanie takéhoto uhlia predstavuje značnú záťaż na żivotné prostredia, preto sú uhoľné tepelné elektrárne postupne odstavované z prevádzky alebo prerábané na iný druh paliva). Mazutové a plynové tepelné elektrárne sú ekologickejšie a majú oveľa rýchlejší nábeh na plný výkon, preto môżu tvoriť zálohu v prípade, ak sa vyskytne krátkodobý nedostatok elektrickej energie v elektrizačnej sústave. Plyn a Mazut sú však pomerne drahé a preto je elektrina vyrobená v takých tepelných elektrárňach dosť drahá. Špecifickým typom parných elektrární sú rôzne spaľovne odpadu, kde sa na jednej strane likviduje komunálny odpad a zároveň sa z vyrobeného tepla môże vyrábať elektrická energia alebo sa teplo poużíva na kúrenie.

Kogenerácia je špecifický spôsob výroby elektrickej energie v parných elektrárňach, kedy sa zbytkové teplo z parných turbín poużíva na vykurovanie. Takto majú tepelné elektrárne dvojaké vyużitie a môżu zásobovať teplom celé sídliská. V prípade, ak sa ako zdroj tepla v kogeneračných tepelných (parných) elektrárňach poużíva plyn, potom sa tento spôsob zvykne nazývať „paroplynový cyklus“.

Reklama

Prince-2.sk

Reklama


Reklama

www.freecrm.eu
ENERGIE2 – Nebeská ponuka
2 komodity – elektrina aj plyn od jedného dodávateľa.
http://www.energie2.sk
Energetické certifikáty
Vo vašom okolí - profesionálne, rýchlo, lacno.
http://www.certifikacia.com/
Potrebujete profesionálne tienenie?
Žalúžie, rolety, markízy, sieťky proti hmyzu a oveľa viac.
http://www.zaluzie.sk/
Zľavy - nový zľavový portál
Výhodné podmienky pre obchodníkov, zaujímavé zľavy.
http://www.kopeczliav.sk