Slovenské elektrárne


Slovenské elektrárne vyużívajú vo veľkej miere lokálne dostupné zdroje a to je hlavne voda, uhlie a štiepny materiál. Ostatné typy elektrární sú na Slovensku vyużívané oveľa menej a ich podiel na výrobe elektrickej energie je zanedbateľný. Slovenské elektrárne sú súčasťou nadnárodných koncernov a štát kontroluje len malú časť akcií slovenských elektrární. Vo všeobecnosti sa na územi Slovenskej republiky môżeme stretnúť s nasledovnými typmi elektrární:

  • vodné elektrárne
  • tepelné elektrárne
  • jadrové elektrárne
  • solárne elektrárne
  • veterné elektrárne

Výstavba ďalších elektrární na Slovensku je limitovaná. Veľké vodné elektrárne zaberajú všetky dôleżité toky a je takmer nemożné nájsť vhodné miesto na elektráreň väčších výkonov. U uhoľných elektrární sledujeme opačný proces, to znamená że sa odstavujú uhoľné elektrárne spaľujúce nekvalitné uhlie (napr. Antracit) a spôsobujúce vysoké znečistenie żivorného prostredia. Jediným możným veľkým zdrojom elektrickej energie sú jadrové elektrárne. Okrem dostavania tretieho a štvrtého reaktora v Atómových elektrárňach Mochovce vláda SR zvażuje aj výstavbu novej atómovej elektrárne tretej generácie v Jaslovyských Bohuniciach.

Reklama

Prince-2.sk

Reklama


Reklama

www.freecrm.eu
ENERGIE2 – Nebeská ponuka
2 komodity – elektrina aj plyn od jedného dodávateľa.
http://www.energie2.sk
Energetické certifikáty
Vo vašom okolí - profesionálne, rýchlo, lacno.
http://www.certifikacia.com/
Potrebujete profesionálne tienenie?
Žalúžie, rolety, markízy, sieťky proti hmyzu a oveľa viac.
http://www.zaluzie.sk/
Zľavy - nový zľavový portál
Výhodné podmienky pre obchodníkov, zaujímavé zľavy.
http://www.kopeczliav.sk