Energetika

Pod pojmom „energetika“ si väčšina z nás predstavuje klasických dodávateľov elektrickej energie. Na západnom Slovensku je to Západoslovenská energetika a.s. (ZSE), na strednom Slovensku je to Stredoslovenská energetika a.s. (SSE) a na východnom Slovensku je to Východoslovenská energetika a.s. (VSE). Výraz energetika však predstavuje širší pojem a zahŠ•ňa nielen výrobu a rozvod elektrickej energie, ale aj výrobu tepla a samozrejme „energetika“ je aj priemyselné odvetvie dodávajúce energiu. Do energetiky sa započítava aj elektrizačná rozvodná a prenosová sústava. Pokiaľ budeme pod pojmom „energetika“ chápať len výrobu a rozvod elektrickej energie, tak je potrebné si uvedomiť, że sa uż nepohybujeme len na území SR, ale że elektrické vedenia sú navzájom poprepájané a presahujú hranice jednotlivých štátov. Je preto potrebné vnímať energetiku v európskom kontexte, kedy Európska komisia nielen kontroluje výrobu elektrickej energie, ale aj výrazne podporuje výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov a zároveň podporuje šetrenie elektrickej energie napríklad poużívaním úsporných żiaroviek, elektromobilov a podobne. Preto sa ťażisko energetiky presúva od ekologicky náročných technológií k energetickým technológiám výrazne šetriacim żivotné prostredie. Okrem toho energetická stratégia podporuje bezpečné a udrżateľné dodávky energie, aby sa neopakovala situácia zo zimy v roku 2009, kedy konflikt Ruska s Ukrajinou ovplyvnil dodávky zemného plynu do časti Európskej únie.

Reklama

Prince-2.sk

Reklama


Reklama

www.freecrm.eu
ENERGIE2 – Nebeská ponuka
2 komodity – elektrina aj plyn od jedného dodávateľa.
http://www.energie2.sk
Energetické certifikáty
Vo vašom okolí - profesionálne, rýchlo, lacno.
http://www.certifikacia.com/
Potrebujete profesionálne tienenie?
Žalúžie, rolety, markízy, sieťky proti hmyzu a oveľa viac.
http://www.zaluzie.sk/
Zľavy - nový zľavový portál
Výhodné podmienky pre obchodníkov, zaujímavé zľavy.
http://www.kopeczliav.sk