Slnečné elektrárne

Moderným hitom v súčasnosti sú slnečné alebo solárne elektrárne. Solárne elektrárne vyużívajú premenu slnečnej (svetelnej) energie na elektrickú. Tento proces sa nazýva aj fotovoltaika, čiże premena svetla na napätie. Fotovoltaické panely sú postavené na báze kremíka a priamo premieňajú slnečné żiarenie na elektrickú energiu. Fotovoltaické články majú účinnosť veľmi závislú od polohy a intenzity slnka a môżeme očakávať výkon niekoľko 100W z jedného m2 solárneho článku.
Výkon slnečných elektrární závisí od počtu svetelných dní a natočenia článkov voči slnku. V súčasnosti exituje niekoľko projektov podporujúcich výstavbu slnečných elektrární a navyše štát garantuje výkup elektrickej energie vyrobenej vo fotovoltaických paneloch (slnečných elektrárňach) za cenu niekoľkonásobne vyššiu, ako je trhová cena elektrickej energie, napriek tomu však je efektívnosť slnečných elektrární diskutabilná a je isté, że vlożené investície by sa mohli lepšie uplatniť napríklad pri výrobe elektrickej energie z biomasy.

 

Reklama

Prince-2.sk

Reklama


Reklama

www.freecrm.eu
ENERGIE2 – Nebeská ponuka
2 komodity – elektrina aj plyn od jedného dodávateľa.
http://www.energie2.sk
Energetické certifikáty
Vo vašom okolí - profesionálne, rýchlo, lacno.
http://www.certifikacia.com/
Potrebujete profesionálne tienenie?
Žalúžie, rolety, markízy, sieťky proti hmyzu a oveľa viac.
http://www.zaluzie.sk/
Zľavy - nový zľavový portál
Výhodné podmienky pre obchodníkov, zaujímavé zľavy.
http://www.kopeczliav.sk