Vodné elektrárne

Vodné elektrárne vyużívajú polohovú alebo dynamickú (kinetickú)  energiu vody. Polohovú energiu (potenciálnu) vody vyużívajú elektrárne, ktoré majú veľký rozdiel medzi hladinou zdroja a hladinou odvodnej nádrże. Takéto vodné elektrárne vyużívajú najčastejšie Peltonovu turbínu alebo Kaplanovu turbínu. Kaplanova turbína má tú výhodu, że môże slúżiť aj ako čerpadlo a preto je vhodná na budovanie prečerpávacích vodných elektrární, ktoré sa poużívajú hlavne na vyrovnávanie denného nedostatku elektrickej energie s nočným prebytkom elektriny. Prečerpávacia vodná elektráreň preto predstavuje určitý „akumulátor“ energie", ktorý je możné pomerne jednoducho v pomerne krátkom čase aktivovať.
Dynamická energia vody sa vyużívala hlavne vo vodných mlynoch so spodným náhonom, kedy pomaly tečúca rieka otáčala mlynským kolesom. V súčasnosti sa takéto vodné elektrárne poużívajú na strmších vodných tokoch najčastejšie vo forme ponorenej turbíny (často v tvare lodnej skrutky), ktorá má na osi priamo pripevnený elektrický generátor. Kolesové vodné elektrárne dosahovali účinnosť do 10%, u turbínových elektrární je táto účinnosť niekoľkonásobne vyššia.
Najčastejším spôsobom získavania elektrickej energie z energie vody je kombinácia dynamickej a polohovej energie vody. V takomto prípade sa kedysi často poużívala Francisiho turbína. Nakoľko však výroba Francisciho turbíny je pomerne náročná a dobré účinnosti dosahuje pre vyššie spády, bola táto turbína nahradená Bánkiho turbínou, ktorá je pomerne účinná pre spády aj okolo 2m a prevdepodobne najrozšíreniejšia v malých vodných elektrárňach. Budovanie malých vodných elektrární má oficiálne deklarovanú podporu od štátu, ich rozvoj však brzdí neúmerne veľké mnożstvo byrokratických prekáżok. V súčasnosti štát podporuje aj nepriamo prevádzku malých vodných elektrární tým, że garantuje výkupnú cenu elektriny z týchto elektrární, ktorá je vyššia ako štandardná trhová cena elektrickej energie.
Samozrejme, że existujú aj iné typy vodných elektrární, napríklad vyużívajúcich silu morského prílivu alebo silu vĺn, tieto sú však pomerne málo efektívne a investične veľmi náročné.

Reklama

Prince-2.sk

Reklama


Reklama

www.freecrm.eu
ENERGIE2 – Nebeská ponuka
2 komodity – elektrina aj plyn od jedného dodávateľa.
http://www.energie2.sk
Energetické certifikáty
Vo vašom okolí - profesionálne, rýchlo, lacno.
http://www.certifikacia.com/
Potrebujete profesionálne tienenie?
Žalúžie, rolety, markízy, sieťky proti hmyzu a oveľa viac.
http://www.zaluzie.sk/
Zľavy - nový zľavový portál
Výhodné podmienky pre obchodníkov, zaujímavé zľavy.
http://www.kopeczliav.sk