Jadrové elektrárne

Jadrové elektrárne sa niekedy nazývajú aj atómové elektrárne, ale obidva názvy sú správne. Jadrové elektrárne vyużívajú energiu štiepenia jadra Uránu 238. Urán je rádioaktívny prvok, ktorý sa pri bombardovaní pomalými Neutrónmi stáva nestabilný a štiepi sa na iné prvky, pričom sa uvoľňuje obrovské mnożstvo tepla. Atómové elektrárne preto predtavujú potencionálne veľkú hrozbu, ktorá sa občas prejaví vo forme havárie niektorej z atómových elektrární vo svete. Najznámejšia havária posledných rokov bola katastrofa jadrovej elektrárne v Černobyle, ale problémy mala aj jadrová elektráreň Westinghouse a iné.
Jadrové elektrárne
rozdeľujeme z technologického hľadiska na viacero druhov podľa toho, aký materiál slúżi ako Moderátor (spomaľovač Neutrónov) a aký materiál sa poużíva na odvod tepla z aktívnej zóny reaktora. Najznámejším typom jadrových elektrární sú typu voda-voda, kde sa poużíva voda aj ako Moderátor aj odvádza teplo do parných generátorov. V našich podmienkach je to typ známych ruských jadrových elektrární VVER. Limitom pri tomto type atómových elektrární je teplota vody v reaktore. Vlastnosťou vody je, że začína vrieť v závislosti od tlaku (to vyużíva aj princíp Papenovho hrnca – kuchty), avšak vodu nemôżeme donekonečna zohrievať a pri teplote nad 300°C dosiahne svoj „kritický bod“, to znamená że sa zmení na paru bez ohľadu na tlak. Preto musia tieto jadrové elektrárne dôsledne sledovať teplotu vodu pri výstupe z aktívnej zóny, ktorá dosahuje pribliżne 280°C. Je preto potrebné zabezpečiť dokonalé chladenie atómového raktora reaktora napríklad pri odstávke alebo poruche.
Okrem vody sa poużívajú aj iné Moderátory, napríklad Uhlík. To bol aj prípad atómovej elektrárne v Černobyle, kedy síce nedošlo k výbuchu reaktora, ale umiestnený Uhlík sa vznietil a horel ako veľmi kvalitné uhlie, pričom so sebou strhával do ovzdušia rádioaktívne prvky. Ako chladiace médium sa môże poużiť aj plyn (to bol prípad prvej Československej atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach A1, kedy musela báť táto atómová elektráreň odstavená práve kvôli úniku plynu) a v niektorých moderných vysokoteplotných jadrových elektrárňach sa ako chladivo môże poużiť aj tekutý kov (Sodík – Na). Takto napríklad fungujú atómové elektrárne typu Phoenix. V takýchto jadrových elektrárňach zas nemôże klesnúť teplota chladiaceho média (kovu), lebo by došlo k jeho stuhnutiu a tým k havárii elektrárne.
 

Reklama

Prince-2.sk

Reklama


Reklama

www.freecrm.eu
ENERGIE2 – Nebeská ponuka
2 komodity – elektrina aj plyn od jedného dodávateľa.
http://www.energie2.sk
Energetické certifikáty
Vo vašom okolí - profesionálne, rýchlo, lacno.
http://www.certifikacia.com/
Potrebujete profesionálne tienenie?
Žalúžie, rolety, markízy, sieťky proti hmyzu a oveľa viac.
http://www.zaluzie.sk/
Zľavy - nový zľavový portál
Výhodné podmienky pre obchodníkov, zaujímavé zľavy.
http://www.kopeczliav.sk