Alternatívni dodávatelia plynu na Slovensku

Hoci możnosť vybrať si alternatívneho dodávateľa plynu na Slovensku existuje od roku 2007, do súčasnosti ju vyużívajú hlavne odberatelia plynu z komerčnej oblasti - firmy. Tento segment trhu nie je regulovaný štátom (nie je potrebné schvaľovať cenníky pre veľké firmy) a preto stačí, ak má alternatívny dodávateľ plynu vydané právoplatné povolenie (licenciu) na dodávky plynu. Hoci bolo vydaných viac ako 100 povolení alternatívnym dodávateľom na obchodovanie s plynom, reálnych obchodníkov s plynom je okolo 10. (Ostatní obchodníci s plynom vyużívajú povolenie na pokrytie vlastných potrieb alebo obchodujú s plynom v geograficky obmedzenom priestore, kde majú vybudovanú infraštruktúru - napríklad priemyselné parky). Väčšina z nich sa však orientuje na firemných zákazníkov. Dodávateľ plynu pre domácnosti musí mať schválený cenník plynu, pretoże ceny plynu pre domácnosti sú stále regulované štátom.
Pri zvażovaní zmeny dodávateľa plynu je potrebné si uvedomiť, że cenový rozdiel, ktorý úvádzajú alternatívni dodávatelia plynu na Slovensku (zvyčajne pri porovnaní s SPP a.s.) je rozdielom len za pohyblivú zlożku ceny plynu, teda za samotný plyn. Okrem pohyblivej zlożky je aj fixná zlożka ceny plynu, ktorá reprezentuje distribučné poplatky. Sú to náklady súvisiace s dopravou plynu z hraničného bodu (alebo zo zásobníka) ku konečnému spotrebiteľovi. Tieto náklady sú rozdeleneé zhruba 45:55, čo znamená że distribučné poplatky predstavujú aż 55% konečnej ceny plynu. Jednoduchým porovnaním preto zistíte, że ak vám alternatívny dodávateľ plynu na Slovensku ponúkne cenu plynu o 10% niżšiu ako SPP a.s., tak sa zvyčajne jedná len o pohyblivú zlożku cenu, čiże celková úspora bude predstavovať len pribliżne  4,5%.

Zoznam alterntívnych dodávateľov plynu:

ČEZ Slovensko s.r.o. - je alternatívny dodávateľ plynu, ktorý prichádza z Českej republiky. Na slovenskom trhu pôsobí od roku 2007 a získal uż významné miesto ako dodávateľ elektrickej energie. Má schválené cenníky plynu aj pre domácnosti. Internetová stránka www.cez.sk je veľmi dobre spracovaná, ponúka veľké mnożstvo informácií. Súčaťou stránky je výpočet ceny plynu.

ELGAS - patrí do medzinárodného holdingu GGE (Grafobal Group Energy), ktorá pôsoví v 17 krajinách sveta. Na slovensku je ELGAS dodávateľom elektriny a plynu pre firmy aj pre domácnosti. Má schválené právoplatné cenníky pre domácnosti. Internetová stránka www.elgas.sk ponúka iba základné informácie pre odberateľov.

GEON a.s. - je lokálny poskytovateľ elektriny aj plynu. Podľa internetovej stránky www.geon.sk sa zdá, że je správcom nehnuteľností (podľa prístupu do systému Webdomus) a elektrinu a plyn poskytuje pravdepodobne v objektoch, ktoré má v správe

RWE gas slovensko - je v súčasnosti najväčším alternatývnym dodávateľom plynu a predstavuje reálnu hrozbu pre SPP a.s. Podľa mediálnych správ sa mu podarilo získať najväčšieho odberateľa plynu Duslo Šaľa a má zhruba 25% podiel na trhu veľkých firemných zákazníkov.Stránka www.rwegas.sk je pomerne dobre spracovaná

BCF - Business Commercial Finance s.r.o. je dodávateľom obidvoch komodít, plynu aj eleektrickej energie. Firma má pomerne rozsiahlu štruktúru, aby mohla čo najkvalitnejšie zabezpečovať slużby nielen v sídle spoločnosti, ale aj priamo v teréne u zákazníka.

Vaša Energia s.r.o. - flexibiný, perspektívne sa rozvíjajúci dodávateľ plynu. Licenciu na dodávky plynu má od roku 2010. Vyznačuje sa dobrými cenami a individuálnym prístupom. Dodáva plyn domácnostiam aj firmám na celom území Slovenska.

ZSE Energia a.s. - historický dodávateľ elektrickej energie, ktorý stále kontroluje väčšinu trhu hlavne v oblasti domácností. Má veľmi dobre rozpracovanú infraštruktúru regionálnych zastúpení a jeho slużby sú povażované za jedny z najlepších. Pre rozšírenie ponuky v súčasnosti ponúka aj dodávky plynu. Ukáżka internetovej stránky www.zse.sk

Praktické pokyny k zmene dodávateľa plynu.

Reklama

Prince-2.sk

Reklama


Reklama

www.freecrm.eu
ENERGIE2 – Nebeská ponuka
2 komodity – elektrina aj plyn od jedného dodávateľa.
http://www.energie2.sk
Energetické certifikáty
Vo vašom okolí - profesionálne, rýchlo, lacno.
http://www.certifikacia.com/
Potrebujete profesionálne tienenie?
Žalúžie, rolety, markízy, sieťky proti hmyzu a oveľa viac.
http://www.zaluzie.sk/
Zľavy - nový zľavový portál
Výhodné podmienky pre obchodníkov, zaujímavé zľavy.
http://www.kopeczliav.sk