Dodávatelia elektriny a plynu na Slovensku

Dodávatelia elektriny

Trh s elektrickou energiou je pomerne rozvinutý a odberatelia začali v širšom meradle vyużívať możnosť zmeny dodávateľa od roku 2009. Najväčší záujem dodávateľov bol samozrejme o väčšie priemyselné podniky, ale záujem dodávateľov elektrickej energie na Slovensku sa rýchlo preorientoval aj na domácnosti. V súčasnosti je trh s elektrickou energiou natoľko liberalizovaný, że URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví) uvażuje vo svojej regulačnej politike na roky 2012 - 2017 o zrušení regulácie cien elektrickej energie. V praxi to znamená, że dodávatelia elektrickej energie uż nebudú musieť predkladať na schválenie svoje cenníky pre domácnosti a malé firmy. Tento krok by mohol ešte viac zliberalizovať trh, pretoże by sa oň začali zajímať aj dodávatelia, ktorí v súčasnosti dodávajú elektrickú energiu len pre veľké firmy a dodávanie elektriny domácnostiam a malým firmám nerealizovali z dôvodu byrokratických pożiadaviek spojených so schvaľovaním cenníkov na URSO.
 

Dodávatelia plynu

Situácia ohľadom dodávateľov plynu na Slovensku je v súčasnosti odlišná od trhu s elektrickou energiou. Je potrebné priznať, że prebieha značný boj o odberateľov z radov veľkých priemyselných podnikov, ale v segmente domácností a malých firiem sa zmena dodávateľa plynu realizuje len v obmedzenej miere. Je to dané tým, że dodávateľov plynu pre segmenty domácností a malých firiem je oveľa menej, majú málo skúseností s dodávaním plynu (a obchodovaním s plynom) a samozrejme problém je aj v tom, że ceny plynu ako komodity sú pomerne nestabilné (cena plynu úmerne súvisí s cenou ropy) a preto dodávanie plynu so sebou prináša oveľa viac rizík. Predpokladá sa, że v roku 2011 a 2012 pribudne 5-10 nových dodávateľov plynu pre domácnosti a malé firmy.
 

Dodávatelia elektriny a plynu na Slovensku

Na trhu s energiami panuje v súčasnosti dosť veľká nerovnováha, pretoże popri desiatkach dodávateľov elektrickej energie existuje len niekoľko dodávateľov plynu, ktorí sú navyše pomerne opatrní pri získavaní nových odberateľov. Je preto prirodzené, że skúsenejší dodávatelia elektriny získali licenciu aj na dodávku plynu a plánujú sa uchytiť aj v tejto oblasti. A kde sú výhody pre občanov? Dodávanie plynu aj elektriny od jedného dodávateľa má nasledovné výhody:

  1. Jeden kontaktný bod - v prípade akýchkoľvek problémov s dodávaním elektriny alebo plynu nájdu odberatelia pomoc na jednom telefónnom čísle.
  2. Jedna faktúra - je pravdepodobné, że odberatelia budú dostávať jednu zlúčenú faktúru za plyn a elektriny a účet budú platiť len jedným príkazom. Celá administratíva sa zjednoduší.
  3. Lepšia cena - je możné, że dodávatelia elektriny a plynu ponúknu odberateľom ešte lepšie ceny v prípade, ak si objednajú obidve komodity.
  4. Objektívne poradenstvo - ak sa v súčasnosti chceli odberatelia plynu poradiť napríklad o zmene plynového kotla za tepelné čerpadlo, tak dostali rôzne rady od dodávateľa plynu a od dodávateľa elektriny. Pokiaľ bude plyn aj elektrinu dodávať len jedna firma, je pravdepodobné że odberateľ dostane kompetentnú nezaujatú radu.

 

Reklama

Prince-2.sk

Reklama


Reklama

www.freecrm.eu
ENERGIE2 – Nebeská ponuka
2 komodity – elektrina aj plyn od jedného dodávateľa.
http://www.energie2.sk
Energetické certifikáty
Vo vašom okolí - profesionálne, rýchlo, lacno.
http://www.certifikacia.com/
Potrebujete profesionálne tienenie?
Žalúžie, rolety, markízy, sieťky proti hmyzu a oveľa viac.
http://www.zaluzie.sk/
Zľavy - nový zľavový portál
Výhodné podmienky pre obchodníkov, zaujímavé zľavy.
http://www.kopeczliav.sk