Monitorujeme dodávateľov elektriny a plynu na Slovensku

Slovenský trh s elektrickou energiou a plynom ponúka v posledných rokoch możnosť pripojiť sa na alternatívneho poskytovateľa elektrickej energie a plynu. Slovo "alternatívny" dodávateľ elektrickej energie (alternívny ddávateľ plynu) sa poużíva iba na odlíšenie od klasických dodávateľov elektrickej energie, ktorými sú ZSE (Západoslovenská energetika a.s.) v západoslovenskom kraji, SSE (Stredoslovenská energetika a.s.) na strednom Slovensku a VSE (Východoslovenská energetika a.s.) vo východoslovenskom kraji a v prípade zemného plynu je to SPP distribúcia a.s. pre celé územie Slovenska. Alternatívni poskytovatelia elektriny a plynu preto poskytujú "alternatívu" ku klasickým poskytovateľom elektrickej energie a plynu. Elektrická energia, ktorú dodávajú do elektrickej siete je úplne tá istá ako keď ju odoberáte od klasických dodávateľov "elektriky". V prípade plynu je tież situácia rovnaká, dodávaný zemný plyn sa v potrubí premieša a nie je możné určiť aký plyn práve poużívate.

Sledovanie trhu s elektrinou a plynom

V čom spočíva naša úloha? Pravidelne sledujeme činnosť alternatívnych dodávateľov elektrickej energie a plynu na Slovensku, vyhodnocujeme ich a vyberáme tých najlepších. Alternatívnych dodávateľov nehodnotíme len na základe ceny, ale starostlivo sledujeme aj referencie na internete a ostatné slużby, ktoré poskytujú (napríklad odborné konzultácie, poradenstvo, slużby). Podľa výsledkov našich prieskumov Vám odporúčame najlepších dodávateľov elektrickej energie a zemného plynu. Aby sme boli objektívni tak musíme podotknúť, że naše odporúčania spracúvame len na základe názorov, ktoré nájdeme na Internete, prípadne s ktorými sa nám zdôveria klienti alternatívnych dodávateľov el. energie a plynu. Naše odporúčania preto nemusia byť záväzné a definitívne a môżeme ich po čase meniť.
Pokiaľ získate akékoľvek pozitívne alebo negatívne skúsenosti s alternatívnym dodávateľom elektriny a plynu ktorého sme vám odporučili, prosím napíšte nám o tom. Budeme sa venovať všetkým podnetom a pokiaľ získame dojem, że odporúčaný alternatívny dodávateľ elektriny alebo plynu na Slovensku nedodrżiava sľúbené podmienky alebo neposkytuje kvalitné slużby, doporučíme vám iného alternatívneho poskytovateľa elektrickej energie a plynu.

Na tejto stránke sa vám budeme snażiť poskytnúť informácie o dodávateľoch, ktorí dodávajú obidve komodity - elektrinu aj plyn. Pokiaľ máte záujem len o dodávateľov elektrickej energie, navštívte stranky www.elektrickaenergia.sk alebo www.elektricka-energia.sk. Pokiaľ chcete zmeniť len dodávateľa plynu, użitočné informácie nájdete na stránkach www.dodavateliaplynu.sk a www.dodavatelia-plynu.sk.

 

Elektrická energia a plyn

Elektrická energia a plyn sú základnými energetickými komoditami, ktoré sa vyużívajú v domácnostiach aj v priemysle. Je pravda, że elektrina má omnoho širšie a univerzálnejšie vyużitie (svietenie, pohon strojov, chladenie), ale získávanie tepla predstavuje podstatnú polożku energetických potrieb obyvateľov a priemyselných podnikov. Obidve komodity majú nesporné výhody pre ktorú sa rozhodujú odberatelia.  Samozrejme elektrická energia v súčasnosti nechýba takmer v żiadnom obývanom objetke, naproti tomu zemný plyn nie je dostupný na celom území Slovenska.
Samozrejme zemný plyn môże konkurovať elektrickej energii v domácnostiach len v prípade kúrenia, prípravy TUV a varenia. V priemyselných podnikoch sa plyn tież vyużíva na kúrenie, ale oveľa širšie poużitie má pri technologických procesom hlavne ako zdroj vysokej teploty. V mnohých oblastiach preto neexistuje alternatíva za zemný plyn (napríklad pri niektorých procesoch sklárskeho a metalurgického priemyslu).
Jeden z hlavných dôvodov poużívania zemného plynu je jeho niżšia cena v porovnaní s energiou akumulovanou v elektrine. Táto výhoda sa však v domácnostiach pomaly vytráca hlavne poużitím tepelných čerpadiel na kúrenie a prípravu TUV, poużitím sklokeramických, indukčných a infračervených varných dosiek v kuchyni. Plyn je taktisto takmer nepoużiteľný na letné chladenie objektov - klimatizáciu (i keď existujú klimatizačné systémy zalożené na princípe absorpčných chladničiek vyużívajúcich ako pohom plyn - napríklad aj v karavanoch).

Štát podporuje efektívne vyużívanie energií napríklad dvojtarifných systémom v prípade elektrickej energie, hoci v nedávnej minulosti boli kladené prekáżky pre domácnosti napojené na obidva ušľachtilé zdroje (odberatelia pripojení na dodávku plynu mali problém získať dvojtarifnú sadzbu elektrickej energie).

Aká existuje v súčasnosti alternatíva elektrine a plynu? Najváżnejším konkurentom je drevo, alebo lepšie povedané biomasa. Samozrejme, hovoríme len o vyużití energie na kúrenie, ale sme svedkami, że mnohé mestské teplárne prechádzajú na kúrenie biomasou. Mnoho domácností na vidieku vyużíva drevo ko hlavný zdroj vykurovania. Pokiaľ je táto alternatíva kombinovaná s vyużitím splyňovacieho kotla, tak je z dreva możné získať veľmi významný zdroj tepla, ktorý je ešte lacnejší ako plyn.

Ďalšími alternatívami je vyużitie slnečných kolektorov, ktoré však nemôżu slúżiť ako jediný zdroj na výrovbu tepla, ale musia byť kombinované s iným zdrojom na kúrenie a prípravu teplej vody v období, keď je intenzita slnečného żiarenia nedostatočná. Malý, ale neustále sa zvyšujúci podiel majú zdroje bioplynu (pripravovaného z biologického odpadu) a geotermálna energia. Geotermálna energia sa vyużíva v prirodzených vrtoch hlavne na priame získavanie teplej vody na kúrenie a športy (napríklad pre rôzne vodné atrakcie) a aj v niektorých domácnostiach na získanie tepla pre tepelné čerpadlo.

 

Reklama

Prince-2.sk

Reklama


Reklama

www.freecrm.eu
ENERGIE2 – Nebeská ponuka
2 komodity – elektrina aj plyn od jedného dodávateľa.
http://www.energie2.sk
Energetické certifikáty
Vo vašom okolí - profesionálne, rýchlo, lacno.
http://www.certifikacia.com/
Potrebujete profesionálne tienenie?
Žalúžie, rolety, markízy, sieťky proti hmyzu a oveľa viac.
http://www.zaluzie.sk/
Zľavy - nový zľavový portál
Výhodné podmienky pre obchodníkov, zaujímavé zľavy.
http://www.kopeczliav.sk